logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

S o b o t a
24. října 2020, 10:55

www.seznam.cz
www.darujkrev.cz/

otázky a odpovědi


Soubor otázek a odpovědí č. 03


Speciální tématická otázka:

V Železničáři a jiných tiskovinách bylo uveřejněno několik snímků ruských přejezdů, které jsou díky zvedacím zábranám umístěných přímo ve vozovce výrazně spolehlivější než ty přejezdy používané v ČR.

Zní to sice hloupě, ale co kdyby se zkusilo prověřit, co by výroba nějaké jednodušší alternativy takového přejezdu stála, a nasadit jej alespoň na koridorové tratě?!

Sice je dneska levnější nainstalovat kamery (systém REDRAIL), na základě kterého lze řidiče pokutovat. Ovšem investice do samotného přejezdu zůstávají. Proto by stálo za zvážení, zda za sumu peněz vynaložených na vlastní přejezd a další na systém REDRAIL by se dalo sestrojit výše uvedené dražší přejezdové zařízení. Výhodou takového přejezdu oproti výše uvedené kombinaci je, že takový přejezd si ve spuštěném stavu bohatí (na placení pokut) hazardéři prostě nedovolí přejet. Pravděpodobnost střetu s vlakem je tedy výrazně omezena na minimum. Dokonce tak výrazně, že by bylo možné akceptovat o něco vyšší cenu tohoto přejezdu.

Výroba žlabů, do kterého je takové zařízení umístěno a které zároveň může sloužit pro odvodnění, může být z odpadních plastů (robustní konstrukce). Umístění světel pod kotlové plechy výrazně snižuje možnost oslnění, na které se spousta řidičů vymlouvá. Závory v takovém případě by ani nebyly třeba. Řidiči by si jistě velmi brzy zvykli. Reklama na takový přejezd poslouží jako osvěta a bude určitě daleko účinnější než nyní probíhající osvětové kampaně za bezpečnější přejezdy.

Sériová výroba a montáž tohoto typu přejezdů jej zlevní.


Odpověď pracovníka Drážního úřadu pana Ing. Jiřího Šépka (ze dne 20. 2. 2006):

Zaslaný podnět byl s přihlédnutím k ustanovení § 42 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) zaslán elektronickou poštou Správě železniční dopravní cesty k dalšímu projednání resp. posouzení věci. Toto přísluší vlastníkovi dopravní cesty resp. jejímu správci. Drážní úřad jako orgán státní správy má s ohledem na ustanovení zákona o dráhách povinnost konkrétní návrh projednat ve správním resp. stavebním řízení, a to na základě předložené žádosti, doložené příslušnou dokumentací.


Odpověď tiskového mluvčího Drážní inspekce pana Bc. Zdeňka Neusara (20. 4.):

Drážní inspekce se samozřejmě snaží iniciovat osazení co největšího množství tratí přejezdy se závorami, ala sama na výběru konkrétních typů přejezdů mnoho změnit nemůže.

Musím Vás tedy bohužel i v tomto případě odkázat na ČD, a. s., jako majoritního provozovatele dráhy a na SŽDC jako vlastníka dráhy.

Každopádně je to velmi zajímavá myšlenka, a určitě by stála za to. Navíc i praktická (viz ono oslnění, na které se opravdu řada řidičů vymlouvá).


Odpověď ředitele odboru provozuschopnosti SŽDC, s. o., pana Ing. Radovana Kovaříka (13. 3.):

Odpovídám na Váš podnět ve věci zabezpečení přejezdů podle ruských podmínek. Jsem rád, že se o tuto problematiku tímto způsobem zajímáte, ale není to cesta, kterou se západní státy v problematice zabezpečení přejezdů ubírají. Systém světelného zabezpečovacího zařízení bez závor nebo se závorami dostatečně upozorňuje na přejezd a záleží jenom na morálce uživatele silniční komunikace, jak tuto informaci využije a bude ji respektovat. Nekázeň některých uživatelů pozemní komunikace je bohužel velká, ale to neznamená, že se bude řešit způsobem fyzického přehrazení pozemní komunikace. Tento způsob má i své negativní stránky (případná porucha zařízení, údržba zařízení v zimě apod.).

V současné době se o podobném způsobu zabezpečení přejezdů neuvažuje. Dosavadní způsob zabezpečení přejezdů se provádí podle platných norem a z hlediska technického řešení je plně dostačující.


(předchozí článek Soubor otázek a odpovědí č. 02)

(zpět na rozcestník Otázky a odpovědi)

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info