logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

S o b o t a
24. října 2020, 11:29

www.centrum.cz
www.darujkrev.cz/

železnice v Mladé Boleslavi


Diplomová práce na téma přestavby Železničního uzlu Mladá Boleslav


Tak jsem se konečně dokopal ke zveřejnění svojí diplomové práce na aktuální téma „Řešení železničního uzlu Mladá Boleslav", kterou jsem úspěšně obhájil 22. června loňského roku. Zveřejněna je pouze nezbytná část technické zprávy a nezbytný počet výkresů, aby zájemce o danou problematiku pochopil, o co jde.

A jde - stručně řečeno - o to, že já a několik dalších železničářů a příznivců železnice se snažíme o převedení osobní dopravy do centra města, zatímco oficiální místa (České dráhy, SŽDC, Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát Mladé Boleslavi, SFDI ad.) jsou vůči nebývalé šanci pro železniční dopravu slepí a místo toho zamýšlejí tzv. pátý koridor modernizovat ve stávající stopě přes hlavní nádraží s tím, že trať od Nymburka do Bakova nad Jizerou bude dvoukolejná.

Technická zpráva je zveřejněna i s chybějícími slovy a jinými chybami, které jsem tehdy z časových důvodů již nestihl opravit. Není vůbec uveřejněn žádný výkres řepovské spojky, protože všechny varianty jsou patrné z přílohy 6 (soubor pdf, velikost 630 kB). Dlouho jsem preferoval netunelovou (modrou) variantu, nyní se přikláním k variantě s dlouhým tunelem (zelená). V případě žst. Mladá Boleslav východ prezentuji pouze variantu C, kterou jednoznačně upřednostňuji (rozdíly ve variantách viz Technická zpráva).

Studii této diplomky doporučuji začít přílohami technické zprávy a přečtením kapitoly 3 Koncepce přestavby železničního uzlu Mladá Boleslav, abyste získali rámcovou představu a snadněji se orientovali ve výkresové části. Především odborrníky pak budou zajímat kapitoly 4 a 5 Technické zprávy.

Už teď se můžete těšit na článek „Železniční uzel Mladá Boleslav na rozcestí", ve kterém Vás seznámím s aktuální situací v Mladé Boleslavi, kde je již připraveno nebo se teprve chystá několik staveb, které se dotýkají železnice, např. výstavba Bondy centra, mimoúrovňového křížení Ptácká či přestavba stávající žst. Mladá Boleslav hl. n., a pokusím se porovnat obě možné cesty především z finančního a etapizačního hlediska.


9. 4. 2005, Martin NAJMAN


Pozn.: pro správné zobrazení výkresů možná budete potřebovat ovladač ExpressViewerSetup pro podporu dwf formátů (soubor exe, velikost 3,2 MB).


Seznam příloh

1. Technická zpráva

2. Traťová spojka řepovská (Voděrady – Mladá Boleslav východ)

2.1 Situace řepovské spojky – tři varianty                                         M 1:10 000

2.2 Podélný řez řepovské spojky – netunelová varianta                   M 1:10 000/1 000

2.3 Podélný řez řepovské spojky – varianta s krátkým tunelem       M 1:10 000/1 000

2.4 Podélný řez řepovské spojky – varianta s dlouhým tunelem      M 1:10 000/1 000

3. Železniční stanice Mladá Boleslav východ

3.1 Dopravní schéma žst. MB východ – navržený stav varianty A

3.2 Dopravní schéma žst. MB východ – navržený stav varianty B

3.3 Dopravní schéma žst. MB východ – navržený stav varianty C

3.4 Situace žst. MB východ – var. A (19,110 546 – 21,007 078)       M 1:1 000

3.5 Situace žst. MB východ – var. B (19,110 546 – 21,007 218)       M 1:1 000

3.6 Situace žst. MB východ – var. C (19,110 546 – 21,007 082)       M 1:1 000

3.7 Charakteristické příčné řezy žst. MB východ                               M 1:100

3.8 Schématický podélný řez silničního nadjezdu (u varianty B)       M 1:1 000/100

4. Přestavba železniční stanice Mladá Boleslav město

4.1 Dopravní schéma žst. MB město – stávající stav

4.2 Dopravní schéma žst. MB město – navržený stav první etapy

4.3 Dopravní schéma žst. MB město – navržený stav druhé etapy

4.4 Situace žst. MB město – první et. (17,344 978 – 18,072 947)      M 1:1 000

4.5 Situace žst. MB město – druhá et. (17,027 032 – 17,555 276)     M 1:1 000

4.6 Charakteristický příčný řez žst. MB město                                    M 1:100

5. Stávající traťové úseky a debřská traťová spojka

5.1 Situace TÚ v km 16,340 180 – 17,400 409 (stará koncepce)       M 1:1 000

5.2 Situace TÚ v km 15,900 000 – 17,027 032                                    M 1:1 000

5.3 Situace debřské traťové spojky                                                      M 1:1 000

5.4 Podélný profil 2. koleje TÚ v km 15,900 000 – 17,027 032            M 1:1 000/100

5.5 Podélný profil 2. koleje debřské traťové spojky                              M 1:1 000/100

5.6 Situace TÚ v km 18,072 947 – 19,110 546                                    M 1:1 000

5.7 Charakteristický příčný řez debřské spojky                                    M 1:100

6. Pracovní výkresy - variantní řešení

7. Fotodokumentace

8. Diplomový deník (pouze v originálním výtisku diplomové práce)


(Velikost přílohy 7. Fotodokumentace ve formátu pdf je 12 MB!)


(následující článek Železniční uzel Mladá Boleslav na rozcestí)

(předchozí článek Výhra nebo prohra?)

(zpět na rozcestník Železnice v Mladé Boleslavi)

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info