logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

S o b o t a
24. října 2020, 11:25

www.quick.cz
hasici-zichovice.wz.cz/

Brněnské hlavní nádraží


Vyjádření Ministerstva dopravy ČR k výsledkům brněnského referenda


Otázka:

V sobotu se uskutečnilo referendum o brněnském nádraží, ve kterém se 85 % voličů vyjádřilo jednoznačně ve prospěch zachování stávajícího nádraží. Protože účast v referendu byla dle očekávání nízká, výsledek referenda není závazný, a proto záleží pouze na postoji Magistrátu města Brna, jednotlivých politických stran, jejich představitelů, jednotlivých zastupitelů, kandidátech do komunálních, parlamentních a senátních voleb a dalších činitelích, zda budou výsledek referenda respektovat anebo půjdou proti občanům.

Pan ministr Ing. Milan Šimonovský, bývalý náměstek primátora města Brna, je znám jako urputní zastánce odsunu nádraží. Krátce po nástupu do ministerského úřadu zadal firmě SUDOP Praha vypracování expertního posudku na projekt brněnského nádraží, který projekt zhodnotil jako značně nedopracovaný, z provozního hlediska nefunkční, nedomyšlený a s podhodnocenými investičními náklady, tedy velmi kriticky. Úspěšné referendum za přestavbu nádraží ve stávající poloze je druhou ranou panu ministrovi a dalším příznivcům odsunu brněnského nádraží. Proto je na místě otázka, zda pan ministr začne respektovat názory odborníků, kteří projekt odsunu hodnotí jako nesmyslný, velmi nákladný a riskantní, a výsledek referenda. Je žádána jednoznačná odpověď.


Odpověď tiskové mluvčí MD ČR paní Mgr. Ludmily Roubcové (ze dne 13. 10.):

Ministerstvo dopravy podporuje záměr přestavby železničního uzlu Brno (ŽUB), nejen z hlediska potřeby zvýšení jeho kapacity, zlepšení kultury cestování a bezpečnosti cestujících, ale i vzhledem k jeho budoucímu využití (např. napojení na vysokorychlostní tratě) a evropskému významu.

ŽUB je součástí (leží na tratích) pan-evropského multimodálního dopravního koridoru IV (Dresden/Nürnberg- Praha - Česká Třebová - Brno - Vídeň/Bratislava - Budapest - Bukarest - Constanta/Craiova - Sofia - Thessaloniki/Plovdiv - Istanbul) a na smíšené železniční trati Gdansk - Warzsawa - Katowice - Brno/Žilina - Břeclav/Nové Mesto nad Váhom, která takto byla definována (jako část VI. pan-evropského multimodálního dopravního koridoru) v prioritních projektech trans-evropské dopravní sítě, připravovaných Evropskou komisí ke schválení Evropským parlamentem.

Je tedy zřejmé, že přestavba ŽUB je stavbou, řešící propojení dvou tratí budoucí trans-evropské železniční sítě a z tohoto důvodu patří i nadále mezi priority Ministerstva dopravy. V současné době probíhají přípravné práce tak, aby 1. stavba, z celkového souboru pěti staveb, mohla být zahájena v roce 2005. Zastavení přípravy a následné realizace se v současné době nepředpokládá.


„Reklamační" otázka:

Děkuji za rychlou odpověď, která však zdaleka není přesná. Otázka zněla, zda přestavba Železničního uzlu Brno bude probíhat ve variantě s nádražím v odsunuté poloze anebo ve variantě s nádražím ve stávající poloze.Není mi jasné, čeho chcete dosáhnout tím, že se vyhýbáte přímé a jednoznačné odpovědi.


Doplňující odpověď tiskové mluvčí MD ČR paní Mgr. Ludmily Roubcové (z téhož dne):

Ministerstvo dopravy respektuje urbanistické důvody, které, spolu s očekávanou obtížností přestavby stávajícího nádraží za provozu při jeho značném omezení, vedly k výběru varianty výstavby nového osobního nádraží v odsunuté poloze. Je nutno zdůraznit, že na přestavbu hlavního nádraží ve stávající poloze je třeba na železniční stavby vynaložit prakticky stejné náklady, jako při výstavbě nového nádraží v odsunuté poloze.


(následující článek Studie přestavby ŽUB s nádražím ve stávající poloze)

(předchozí článek Brněnský diametr)

(zpět na rozcestník Brněnské hlavní nádraží)

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info